نوع دوره
دسته بندی
ویژگی ها
مدیریت خشم والدین
مدیریت خشم والدین

استاد : الهام منصوری

مدت دوره : 2 ساعت 30 دقیقه

مدیریت احساسات و هیجانات
مدیریت احساسات و هیجانات

استاد : خانم دکتر الهام موسویان

مدت دوره : 1 ساعت 40 دقیقه

مثبت اندیشی در خانواده
مثبت اندیشی در خانواده

استاد : دکتر محمد حسن آسایش

مدت دوره : 1 ساعت 47 دقیقه

فرزندپروری با تاکید بر  هیجانات
فرزندپروری با تاکید بر هیجانات

استاد : دکتر رضا گرجی

مدت دوره : 46 دقیقه

راهنمای عملی دوست داشتن خود
راهنمای عملی دوست داشتن خود

استاد : خانم دکتر دنا عدیلی

مدت دوره : 1 ساعت 20 دقیقه

مهارت ارتباط همدلانه
مهارت ارتباط همدلانه

استاد : دکتر محمد حسن آسایش

مدت دوره : 50 دقیقه

چالش هاي دوران نوجواني
چالش هاي دوران نوجواني

استاد : دکتر مریم مبشر

مدت دوره : 2 ساعت 22 دقیقه

اهمال کاري و غلبه بر آن
اهمال کاري و غلبه بر آن

استاد : دکتر سالومه حيدپور

مدت دوره : 50 دقیقه

تاب آوری
تاب آوری

استاد : دکتر ریحانه شریف

مدت دوره : 1 ساعت 23 دقیقه

ویژگی های خانواده سالم و صمیمی
ویژگی های خانواده سالم و صمیمی

استاد : دکتر اسماعيل سعدي پور

مدت دوره : 1 ساعت 30 دقیقه

سبب شناسي شکست عاطفي و اهميت آن
سبب شناسي شکست عاطفي و اهميت آن

استاد : دکتر فاطمه کربلائی

مدت دوره : 23 دقیقه